Klachten over het werkbedrijf

Wij proberen ons werk zo goed mogelijk te doen. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over hoe een medewerker u behandelt. Het beste is om dat direct te bespreken met de medewerker. Samen komt u er dan waarschijnlijk wel uit. Mocht u uw klacht niet willen of kunnen bespreken met de medewerker, dan kunt u een klacht bij ons indienen. U kunt hiervoor een brief sturen naar:

Stichting werkbedrijf Zutphen
t.a.v. het dagelijks bestuur
Postbus 9010
7200 GL Zutphen

Wilt u het volgende in uw brief vermelden:

  • de datum waarop u de brief heeft geschreven
  • de uitleg over wie en waarover u een klacht heeft.
  • de datum waarop de situatie zich voordeed
  • uw naam en adres
  • uw handtekening
  • kopieën van eventuele relevante stukken.

Bent u het niet eens met de beslissing over uw klacht?

U krijgt van ons een schriftelijk reactie op uw ingezonden klacht. Daarin leggen wij uit welke beslissing wij hebben genomen. Mocht u niet tevreden zijn over deze, dan kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan de externe en onafhankelijke Ombudsman van de gemeente Zutphen: Toon Lamers. Zijn plaatsvervanger is Ab van de Vliert. In dat geval kunt u uw klacht sturen naar: Secretariaat Ombudsman, p/a Postbus 41, 7200 AA Zutphen.

Heeft u vragen? Bel dan eerst met het secretariaat van de Ombudsman via 14 0575 (zonder kengetal).