Privacyverklaring

U heeft er recht op dat GelreWerkt! zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om gaat. Dat is zo afgesproken in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere wetten, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Archiefwet.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die geeft u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of in een gesprek aan de telefoon.

Persoonsgegevens zoals:
- naam
- bedrijfsnaam
- adres
- telefoonnummer
- e-mailadres

Waarom is dat nodig?

Wij hebben persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

  • Het uitvoeren van .....
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van een e-mail
  • Om u te bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om u te informeren over veranderingen van onze diensten en producten
  • Om iets bij u af te leveren

In sommige gevallen gaat het om uw ‘bijzondere’ en/ of ‘gevoelige persoonsgegevens’.  Dat doen wij alleen als dat volgens de wet mag of na uw toestemming.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard volgens de Archiefwet.

Delen wij uw gegevens met anderen?

Wij geven uw gegevens alleen aan andere organisaties als dit volgens de wet moet. Wij sluiten met organisaties die uw gegevens nodig hebben (in opdracht van de gemeente) een contract om ervoor te zorgen dat zij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hebben. Wij blijven namelijk verantwoordelijk voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Kan ik mijn gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen?

Ja, u heeft het recht om uw persoonsgegevens te bekijken, aan te passen of te laten verwijderen. Vraag hierom via ons e-mailadres contact@gelrewerkt.nl.

Hoe zit het met de beveiliging van mijn gegevens?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Daarom nemen wij maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denkt u dat uw gegevens niet veilig zijn? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming  via [telnr] via contact@gelrewerkt.nl

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact met ons op. Dit kan via het algemene nummer 0575-595 700 of via contact@gelrewerkt.nl.

Meer informatie over privacy op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.