Detachering

Voor werkgevers die ervoor kiezen om medewerkers op detacheringsbasis bij hun bedrijf of organisatie te laten werken, biedt GelreWerkt! mogelijkheden.

Bij een detachering bepaalt de werkgever de duur van het contract, de werktijden en de aard van de werkzaamheden. Dit gebeurt in overleg met de medewerker. Zijn/haar inzetbaarheid, productiviteit en leervermogen zijn vooraf duidelijk in kaart gebracht. Dit kan door bijvoorbeeld een proefplaatsing of een werkervaringsplaats.

GelreWerkt! is de formele werkgever en daar zijn wettelijke werkgeversverplichtingen aan verbonden. De werkgever en GelreWerkt! spreken een maandbedrag af op basis van de loonwaarde van de medewerker die periodiek met Dariuz wordt bepaald. Hier worden ook de ontwikkelingen van de medewerker in meegenomen. De administratieve afspraken rondom facturering worden in het detacheringscontract vastgelegd.

De voordelen van detachering op een rij

  • Een gemotiveerde medewerker, die de kans krijgt om te werken naar vermogen;
  • Een maandtarief op basis van de loonwaardebepaling met Dariuz®;
  • Weinig administratieve lasten;
  • De kennis en kunde van GelreWerkt! binnen bereik;
  • Alle HR-taken waaronder personeels- en salarisadministratie en ziekteverzuimbegeleiding (Wet Verbetering Poortwachter).