Over ons

De Stichting Werkbedrijf Zutphen GelreWerkt! is de uitvoerder van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en het werkgedeelte van de Participatiewet voor de gemeente Zutphen.

Wij werken samen met lokale en regionale bedrijven, bieden perspectief op ontwikkeling, passend bij het eigen vermogen van de werkzoekende en de kansen op de arbeidsmarkt. Wij bieden ondersteuning daar waar nodig met als doel een arbeidsmarkt waarin iedereen werkt heeft, bij voorkeur betaald werk bij een reguliere werkgever.

Taken van GelreWerkt!

  • Re-integratie
  • Werkgeverschap WSW
  • Begeleiding en ondersteuning Wsw intern en extern
  • Beschut werken
  • Werkgeversdiensten
  • Integraal jongerenbeleid

Algemene detacherings- en leveringsvoorwaarden

Op alle detacheringen die door GelreWerkt!, stichting Werkbedrijf Zutphen tot stand worden gebracht bij een opdrachtgever gelden de algemene detacherings- en leveringsvoorwaarden.