Complimenten en klachten

Wij zetten ons elke dag in om onze dienstverlening en werk zo goed mogelijk te doen. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. Een klacht of verbetersuggestie zien we als een kans om het beter te doen. Blijf niet met uw klacht rondlopen. Breng ons op de hoogte.

Het beste is om dat direct te bespreken met uw contactpersoon. Samen komt u er dan waarschijnlijk wel uit. Mocht u uw klacht niet willen of kunnen bespreken met uw contactpersoon, dan is het mogelijk om een klacht bij ons indienen. Uiteraard wordt elke klacht vertrouwelijk behandeld. U kunt hiervoor een brief sturen naar:
GelreWerkt!
t.a.v. Karin Bosga, teamleider GelreWerkt!
Postbus 9010
7200 GL Zutphen

Graag het verzoek aan u om het volgende in uw brief te vermelden:

  •     de datum waarop u de brief heeft geschreven
  •     de uitleg over wie en waarover u een klacht heeft
  •     de datum waarop de situatie zich voordeed
  •     uw naam en adresgegevens
  •     uw handtekening
  •     kopieĆ«n van eventuele relevante stukken

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op over uw klacht. Wij streven ernaar uw klacht informeel op te lossen. Dat doen wij door naar u te luisteren, naar een oplossing te zoeken en van uw klacht te leren. Heeft u een vraag over het indienen van een klacht en de verdere procedure? Bel dan met de gemeentelijke klachtencoƶrdinator via 14 0575.


Bent u het niet een met de afhandeling van uw klacht?

U krijgt van ons een schriftelijk reactie op uw ingezonden klacht. Daarin lichten wij toe hoe wij uw klacht hebben afgehandeld. Mocht u het hiermee niet eens zijn, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht schriftelijk voor te leggen aan de externe en onafhankelijke Ombudsman van de gemeente Zutphen: Toon Lamers. Zijn plaatsvervanger is Ab van de Vliert. In dat geval kunt u uw klacht sturen naar: Secretariaat Ombudsman, p/a Postbus 41, 7200 AA Zutphen. Heeft u vragen? Bel dan eerst met het secretariaat van de Ombudsman via 14 0575 (zonder kengetal).