Privacy- en cookiebeleid

Privacyverklaring

U heeft er recht op dat GelreWerkt! zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om gaat. Dat is zo afgesproken in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere wetten, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Archiefwet. Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die geeft u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of in een gesprek aan de telefoon. Het gaat om persoonsgegevens zoals:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?

Wij hebben persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig:

 • voor het uitvoeren van onze (publiekrechtelijke) taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag;
 • voor het afhandelen van uw betaling;
 • voor het verzenden van een nieuwsbrief;
 • om u te bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om u te informeren over veranderingen van onze diensten en producten;
 • om iets bij u af te leveren;
 • als wij dit volgens de wet moeten, bijvoorbeeld voor de belastingaanslag.

In sommige gevallen gaat het om uw ‘bijzondere’ en/ of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Dat doen wij alleen als dat volgens de wet mag of na uw toestemming.Wij hebben de manier van werken waarin persoonsgegevens worden gebruikt beschreven in een ‘Register van Verwerkingen gemeente Zutphen’. In dit register beschrijven wij welke persoonsgegevens wij gebruiken en waarom.

Hoe gaan we om met het bewaren en delen van uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard volgens de Archiefwet. Wij geven uw gegevens alleen aan andere organisaties als dit volgens de wet moet. Wij sluiten met organisaties die uw gegevens nodig hebben (in opdracht van de gemeente) een contract om ervoor te zorgen dat zij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hebben. Wij blijven namelijk verantwoordelijk voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens.


Hoe zit het met gegevens van kinderen?

Wij willen geen gegevens verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, behalve als ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen alleen niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder toestemming van ouders of voogd.

Kan ik mijn gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen?

Ja, u heeft het recht om uw persoonsgegevens te bekijken, aan te passen of te laten verwijderen. Vraag hierom bij de functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Zutphen via e-mailadres FG@zutphen.nl of via ons postadres. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens die in de Basisregistratie Personen (BRP) staat, te bekijken. U mag deze gegevens aan laten passen als ze fout of niet helemaal volledig zijn. U kunt ook een overzicht aanvragen van alle organisaties die uw gegevens de afgelopen jaren hebben ontvangen. Stuur ons hiervoor een brief, ter attentie van Team Publiekszaken. Stuur een kopie mee van uw geldige identiteitsbewijs.De Wet BRP geeft u ook een belangrijke plicht. U moet veranderingen in uw persoonsgegevens, zoals een verhuizing, aan ons laten weten.

Hoe zit het met de beveiliging van mijn gegevens?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Daarom nemen wij maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denkt u dat uw gegevens niet veilig zijn? Of denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een kind hebben gebruikt? Neem dan contact op met de functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Zutphen via e-mailadres FG@zutphen.nl of bel ons.

Geheimhouding persoonsgegevens

Er zijn organisaties die volgens de wet recht hebben op uw persoonsgegevens. Er zijn ook organisaties aan wie wij geen persoonsgegevens meer geven, als u vraagt om geheimhouding.

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op met de functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Zutphen. Meer informatie over privacy vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies

Wij maken gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers van onze site de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. We gebruiken de registratie alleen voor de analyse van onze website met Google Analytics. We delen deze gegevens niet met Google of andere externe partijen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google over gegevensverwerking.

Cookies verwijderen

Cookies kunt u eenvoudig zelf verwijderen. De Consumentenbond beschrijft in een handleiding hoe u zelf gemakkelijk zelf cookies verwijdert.