Feest bij Zilt-Bikes: PSO certificering trede 3 behaald

5-06-2021

Eind mei reikte Laura Werger, wethouder gemeente Zutphen en bestuurslid FactorWerk aan Jan Boersma, algemeen directeur van Zilt-Bikes het PSO certificaat, trede 3 uit. 'Een geweldige prestatie om gelijk trede 3 te behalen! Organisaties met het PSO certificaat worden landelijk herkend als een sociale onderneming en vergroot bijvoorbeeld de kansen bij gunningen. Tegelijkertijd zetten deze bedrijven zich in om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de arbeidsmarkt. Zo snijdt het mes dus aan twee kanten', aldus Werger.

Voorafgaand aan de uitreiking heeft Marc van Zanten, beleidsadviseur Social Return bij gemeente Deventer namens FactorWerk een presentatie gegeven over de aanleiding: de invulling én het effect van het PSO traject bij Zilt-Bikes. Vanuit het stimuleringsprogramma 'sociaal ondernemerschap' van FactorWerk heeft Zilt-Bikes een voucher ter waarde van € 2.500,- ontvangen. Inge Vriezekolk, accountmanager bij GelreWerkt! en van Zanten hebben Zilt-Bikes ondersteunt bij de voorbereiding op de audit door TÜV-Rheinland. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

PSO - trede 3

PSO is een landelijke keurmerk en geeft aan dat een organisatie een sociale werkgever is en meer dan gemiddeld bijdraagt aan de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Voor bedrijven met het PSO-certificaat vergoot het de kans op gunningen vanuit de overheid en voor inwoners ontstaan er meer mogelijkheden voor werk. Bovendien kunnen bedrijven met een PSO keurmerk deels voldoen aan de social return verplichting bij aanbestedingen. Van Zanten licht toe: 'Zilt-Bikes voldoet aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding. Trede 3 betekent dat Zilt-Bikes bovengemiddeld socialer inclusief onderneemt in dezelfde grootteklasse van bedrijven in Nederland: ze behoren tot de 10% best presterende bedrijven.'

PSO voucher

Wilt u net als Zilt-Bikes ook uw PSO certificering behalen met een voucher van FactorWerk ter waarde van €2.500,-? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers, zij helpen u graag bij de aanvraag en voorbereiding. Voor meer informatie over de voucher klikt u hier.