Sam ontzorgt Qlip bij de administratieve taken

11-05-2022

‘Bij Qlip zetten we in op goed werkgeverschap en geven we nieuwe medewerkers, die in de startfase iets meer ondersteuning nodig hebben, de mogelijkheid om bij ons aan de slag te gaan. Zo is de stap naar GelreWerkt! snel gemaakt. Met als resultaat dat Sam bij ons is gestart op basis van een proefplaatsing en sinds 12 februari bij ons een arbeidscontract heeft! Een win-winsituatie voor Sam en ons’, aldus Chanine de Wild, HR manager bij Qlip. Een mooie mijlpijl voor Sam en reden genoeg om hem en Qlip te verrassen met een lekkere taart.


Qlip in het kort

Qlip, gevestigd in Zutphen, is een gespecialiseerde dienstverlener voor kwaliteitsborging in de gehele zuivelketen. Zowel op de boerderij, tijdens het transport van rauwe melk, de verwerking van melk in de fabriek tot aan het zuivel eindproduct in de winkel. Activiteiten zijn onder andere het certificeren van kwaliteitssystemen, het toezicht houden op private kwaliteitseisen en het uitvoeren van laboratoriumanalyses. Jaarlijks worden  er ruim 15.000 audits en inspecties uitgevoerd en ruim  13 miljoen monsters geanalyseerd. Al deze analyses leiden tot miljarden datalijnen, welke  weer een bron zijn voor innovatieve oplossingen en producten. Qlip heeft een korte animatievideo gemaakt waarin haarfijn wordt uitgelegd wat zij precies doen om bijvoorbeeld de kwaliteit van onze zuivelproducten, die wij in de winkel kopen, te borgen.

Jobcarving

De Wild: ‘Na de vraag van GelreWerkt! of Qlip werk kan bieden aan een medewerker vanuit de Participatiewet, hebben we samen met mijn collega Manja Wielhouwer, KAM manager, gekeken welke mogelijkheden er zijn om invulling te geven aan de vraag en tegelijkertijd onze medewerkers te ontlasten van tijdrovende echter belangrijke taken. Snel kwamen we tot het idee om diverse administratieve taken binnen de afdeling KAM (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu) te groeperen tot een nieuwe functie. Dergelijke administratieve werkzaamheden zijn onder andere het accuraat digitaliseren en archiveren van wettelijk verplichte registraties en het registreren/ bewerken van stoffen en/of documenten  in verschillende databases. Ons voorstel hebben we aan Rob Enzerink, accountmanager bij GelreWerkt! voorgelegd.’

Enzerink vult aan: ‘Doordat Qlip bestaande functies op taakniveau onder de loep heeft genomen om vervolgens te bundelen tot een takenpakket hebben ze jobcarving toegepast. Samen met mijn collega Hendrik van der Wal, consulent, hebben we goed gekeken naar de taken die horen bij de functie van een administratief medewerker voor de afdeling KAM. Voor Sam, een talentvolle werkzoekende, leek dit een perfect passende baan en hebben we hem voorgesteld.’

Sam aan het woord

‘Sinds het contract bij mijn vorige werkgever stopte, werd het zoeken naar een nieuwe baan lastig. Door de coronacrisis heb ik ruim anderhalf jaar thuisgezeten en ging het solliciteren moeizaam. Met de hulp van consulent Hendrik en accountmanager Rob van GelreWerkt! kwam Qlip op mijn pad. Met trots kan ik nu zeggen dat ik sinds oktober 2021 onderdeel uitmaak van het KAM team bij Qlip. Ik doe voornamelijk de administratieve werkzaamheden zoals het digitaliseren van documenten en het invoeren van gegevens in software (Stoffenmanager). Daarnaast help ik ook andere lab afdelingen met taken zoals het scannen en labelen van geleverde monsters. Ik vind het prettig om mijn werk zorgvuldig uit te voeren. Voor de toekomst hoop ik nog veel te leren!’

Coaching

Wielhouwer: ‘Het accuraat digitaliseren en archiveren is voor ons een belangrijke voorwaarde om gegevens op een later tijdstip weer digitaal te kunnen raadplegen. Door samen te werken met jobcoach Erna Derksen van GelreWerkt!, krijgen zowel Sam als wij handvaten aangereikt. Hierdoor krijgen wij meer inzicht om de werkzaamheden op een manier aan te bieden en te structureren, die past bij Sam en onze verwachtingen. Zo zorgen we ervoor, dat Sam zich het werk eigen maakt, meer zelfvertrouwen krijgt en zijn werk uiteindelijk zelfstandiger kan uitvoeren.’

Krapte op de arbeidsmarkt

Als werkgever kunt u het personeelstekort te lijf gaan door banen te creëren voor werkzoekenden vanuit de Participatiewet. Net als Qlip op zoek naar een passende match? Of hulp nodig om jobcarving binnen uw organisatie te onderzoeken? Neem dan contact op met Rob of één van zijn collega-accountmanagers. Zij helpen u graag!