Sociaal Ontwikkelbedrijf Zutphen neemt steeds meer vorm aan

8-12-2021

Met nieuwe samenwerkingspartner Larcom zet GelreWerkt! weer een stap in de verdere realisatie van de netwerkorganisatie van het Sociaal Ontwikkelbedrijf in Zutphen. ‘Sinds 1 december hebben we de sleutel van onze nieuwe locatie aan de Hermesweg 17 en nu kunnen we samen met Larcom de werkruimte gaan inrichten tot passende werkplekken voor onze sw-mensen’, aldus Laura Werger, wethouder van de gemeente Zutphen.

Veelzijdig Sociaal Ontwikkelbedrijf

Op en vanuit het nieuwe pand aan de Hermesweg gaan zorgaanbieders, werkgevers, onderwijsinstellingen, aanbieders van (leer-)werkprojecten en GelreWerkt! intensief samenwerken voor de inwoners van de gemeente Zutphen. De samenwerkingspartners zetten altijd in op ontwikkeling en passend werk. Naast begeleiding, training en scholing biedt het Sociaal Ontwikkelbedrijf ook werk in een beschermde werkomgeving, groepsdetachering, individuele detachering, leer-werktrajecten, gemeentelijke opdrachten en directe plaatsing in een zelfstandige baan bij het bedrijfsleven. Ook is het een plek waar mensen vanuit de Participatiewet door ontwikkeling en werkervaring een stap richting passend en betaald werk kunnen maken. Ontwikkeling van mensen staat centraal, maar zeker ook het bieden van een veilige haven. Want als werken even niet lukt, is het altijd mogelijk (tijdelijk) terug te keren naar het Sociaal Ontwikkelbedrijf.

Nieuwe pandnaam: Opmars

De gemeente Zutphen huurt een deel van het pand van verhuurder én samenwerkingspartner IJsselzorg. IJsselzorg biedt dagbesteding en ambulante begeleiding aan volwassenen met complexe problematiek. Voorheen was het bedrijf gevestigd op De Stoven. ‘Aan onze cliënten en sw-collega's van GelreWerkt! hebben we gevraagd mee te denken over een nieuwe naam voor het pand. Daar is veelvuldig gehoor aan gegeven en bij de overhandiging van de sleutel hebben we de naam ‘Opmars’, ingezonden door onze cliënt Bob, bekendgemaakt’, aldus Martijn Traas, directeur IJsselzorg. De uitleg van Bob is als volgt: ‘We verhuizen in het nieuwe jaar van De Stoven naar De Mars en we gaan voor ontwikkeling, oftewel ‘Opmars’.

Van links naar rechts: Bob, cliënt IJsselzorg, Martijn Traas, Laura Werger en sw-collega GelreWerkt! Hans. Voor het nieuwe pand aan de Hermwesweg

Meer informatie over Larcom en IJsselzorg vindt u op de websites www.larcom.nl en www.ijsselzorg.nl.