PSO-certificaat trede 3 en 30+ voor gemeente Zutphen en GelreWerkt!

10-09-2022

De voorzitter van FactorWerk en wethouder gemeente Apeldoorn, Sunita Biharie reikte het PSO-certificaat trede 3 en 30+ uit aan Karin Bosga, teammanager GelreWerkt!. ‘We zijn enorm trots dat we dit met zijn allen hebben gerealiseerd. Tegelijkertijd is het ook zo dat het een middel is om te laten zien wat we doen, maar zeker niet ons einddoel is’, aldus Bosga. Ook de partner leerwerkbedrijven van GelreWerkt!, KonnecteD en Lucrato ontvingen het PSO-certificaat.

Organisaties met een PSO-certificering worden landelijk herkend als een sociale onderneming en vergroot bijvoorbeeld de kansen bij gunningen. Tegelijkertijd zetten deze bedrijven zich in om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de arbeidsmarkt. De 30+ houdt in dat meer dan 30% van de medewerkers uit kwetsbare groepen in dienst zijn.

PSO

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties sociaal ondernemen, gericht op de werkgelegenheid voor kwetsbare groepen. Voor bedrijven met het PSO-certificaat vergoot het de kans op gunningen vanuit de overheid en voor mensen ontstaan er meer mogelijkheden voor werk. Bovendien kunnen bedrijven met een PSO keurmerk deels voldoen aan de social return verplichting bij aanbestedingen.

Bent u als organisatie geïnteresseerd om een PSO-certificaat te behalen met een voucher van FactorWerk ter waarde van € 2.500,-? Neem dan contact op met onze accountmanager en PSO-adviseur Esther Hendriks, zij helpt u graag bij de aanvraag en voorbereiding. Meer informatie over de voucher leest u hier.