Statushouders samen met Base to Work aan zet

26-08-2021

In de vakantieperiode gaat het bij GelreWerkt! gewoon door. Zo is er begin augustus een groep van zes statushouders gestart met een training om duurzaam en betaald aan het werk te gaan. ‘De inburgeringsdiploma’s zijn gehaald en nu gaan zij als groep een training van negen maanden volgen met als doel om betaald aan het werk te gaan’, zo vertelt Dieuwertje Spikker, consulent GelreWerkt!.

De inburgering is een belangrijke mijlpaal voor statushouders, maar het is een begin. Om volwaardig mee te kunnen draaien in de Nederlandse maatschappij is het belangrijk om aan het werk te gaan. Daarom is GelreWerkt! een samenwerking aangegaan met Base to Work. Zij gaan deze groep toe leiden naar werk door middel van groepstraining en individuele coaching.

Ontwikkeling

Henri Ruitenberg, algemeen directeur Base to Work: ‘Om jezelf staande te willen houden in de maatschappij is het voor statushouders belangrijk om voor jezelf op te komen. Weten hoe het ‘werkende leven’ in Nederland werkt en jezelf goed kunnen verwoorden, is daarbij van belang. Door als groep samen op te trekken, komen de deelnemers in beweging. Ook letterlijk zetten we in op beweging. Ben je lichamelijk fitter, dan ben je mentaal ook sterker en fitter. Uiteraard komen ook de werknemersvaardigheden aan bod om zo de stap te zetten naar passend betaald werk.’

Vertrouwen

Naast de wekelijkse groepstraining is er ook 1 op 1 coaching met iedere deelnemer. Dieuwertje Spikker: ‘Een vertrouwensband is wezenlijk met statushouders. Naast de contacten die wij onderhouden, gaat de coach van Base to Work ook op huisbezoek bij de deelnemers. Om zo de vertrouwensband te verstevigen en om goed zicht te krijgen op de achtergrond en persoonlijke situatie van de deelnemers. Eventuele belemmeringen om aan het werk te gaan, worden dan eerder gesignaleerd en besproken. Hierdoor ontstaat er bij deze groep ook zelfvertrouwen. Daar komt bij dat de coach, Paul Masseus Arabisch spreekt. De voertaal is Nederlands, maar als iets echt niet wordt begrepen, is het fijn om dat extra uit te leggen in het Arabisch.’

Resultaat

De aftrap was dinsdag 10 augustus. Uiteraard met beweging: ‘De werkzoekenden en de trainers stelden zich voor als ze de bal kregen toegeworpen. Dat is toch net wat losser dan tegenover elkaar zitten en een voorstelrondje doen. Over ruim acht maanden zetten we in op zes betaalde werkplekken voor deze nieuwe inwoners van de gemeente Zutphen.’ Meer informatie over Base tot Work vindt u op www.basetowork.nl.