Subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF)

ESF is het belangrijkste Europese fonds voor het ondersteunen van werkgelegenheid. Het helpt mensen aan werk en zorgt voor eerlijkere baankansen voor alle EU-inwoners. De gemeente Zutphen ontvangt subsidie van het ESF. Deze subsidie gebruiken wij om doelen van het ESF uit te voeren op het gebied van werk en onderwijs.

Gelijke kansen voor alle EU inwoners

In heel Europa wil het ESF mensen aan een betere baan helpen. Zo is het mogelijk dat alle EU-inwoners dezelfde kansen krijgen. Zij doen dit door geld te besteden aan de inwoners. Het ESF betaalt mee aan vele duizenden projecten in Europese steden, dorpen, plattelandsgebieden en buurten. Deze projecten bieden alle Europeanen de kans om vaardigheden te leren en kennis op te doen. Er gaat ESF-subsidie naar praktijkonderwijs (pro) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) scholen. De PrO/VSO scholen helpen de leerlingen bij het vinden van werk. Er kan ook een stage of een cursus van het ESF geld betaald worden.

Werken aan integratie

In Nederland besteedt het ESF geld aan twee doelen:

  1. Zorgen dat 80% van de mensen die de leeftijd hebben om te werken, ook kunnen werken.
  2. Het aantal huishoudens waarin niemand werkt, terugdringen tot 100.000.

Daarom maakt Nederland gebruik van ESF-subsidie. Dit wordt vooral uitgegeven aan laagopgeleiden, migranten, werkzoekenden met een beperking, moeders die na een langdurige onderbreking terugkeren op de arbeidsmarkt, ex-gedetineerden en jongeren zonder diploma’s.

Mensen langer fit aan het werk houden

Een ander belangrijk ESF-thema is gericht op oudere werknemers. Omdat onze bevolking steeds ouder wordt wil Nederland mensen de kans geven om langer te werken. ESF-subsidie helpt oudere werknemers. Zij leren om te gaan met situaties op het vlak van arbeid en gezondheid maar er wordt ook gezorgd voor opleidingsmogelijkheden om nieuwe vaardigheden te leren. Zo wordt hun arbeidsvooruitzicht verbeterd. Werkgevers spelen hierin een belangrijke rol door hun manier van werken aan te passen zodat deze aan de behoeften van oudere werknemers voldoen.