Wie wij zijn

GelreWerkt!, het werkleerbedrijf van de gemeente Zutphen, biedt werkzoekenden perspectief op ontwikkeling passend bij het eigen vermogen en de kansen op de arbeidsmarkt. GelreWerkt! is dé partner voor werkgevers, werkenden en werkzoekenden, waar het gaat om te zorgen voor de ideale duurzame match tussen werkgever en de nieuwe medewerker met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Wij hebben een regionale focus en werken samen in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe | Werkcentrum VeluweStedendriehoek. Wij werken daarin nauw samen met lokale en regionale bedrijven, instellingen, werkgevers en samenwerkingspartners voor een inclusieve arbeidsmarkt. Wij bieden ondersteuning daar waar nodig met als doel een arbeidsmarkt waarin iedereen werk heeft, bij voorkeur betaald werk bij een reguliere werkgever.

Binnen GelreWerkt! zijn de volgende taken belegd: werkgeverschap Wet sociale werkvoorziening (Wsw), begeleiding en ondersteuning van werkzoekenden vanuit de Participatiewet en niet-uitkeringsgerechtigden uit de gemeente Zutphen.