Sociaal ondernemen

Ondernemers die baankansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maatschappelijke activiteiten sponsoren of bewust bezig zijn met duurzaamheid, hebben bij ons een streepje voor.

Door nog socialer en duurzamer te ondernemen, werken we samen aan een duurzame toekomst. Dit draagt bij aan de realisatie van onze strategische doelen om duurzaam ondernemerschap te stimuleren. Hierdoor hebben meer mensen vanuit de Participatiewet een baankans. Ook zetten we op deze wijze stappen op het gebied van duurzaamheid en Cleantech.

Bij inkoop van diensten, werken of leveringen door de gemeente Zutphen wordt een contractvoorwaarde of -eis opgenomen ten behoeve van Social Return On Investment (SROI).  Daarbij is het uitgangspunt voor het opnemen van een SROI verplichting 5% van de totale opdrachtsom, bij een opdrachtsom vanaf €75.000.

De mate waarin SROI kan worden ingezet verschilt per opdracht en kan variëren van 90% (bij zeer arbeidsintensieve opdrachten) tot onder de 5% (bij arbeidintensieve opdrachten). Invulling van de SROI verplichting is maatwerk en gaat altijd in overleg met de adviseur SROI.

Het beoogde effect van SROI is:

  • creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • verbeteren van de (regionale) leefbaarheid
  • bevorderen en versterken van de strategische samenwerking tussen overheden, regionale werkgevers en opleidingsbedrijven
  • lastenverlichting op het uitkeringsbestand en de re-integratiemiddelen

Vragen of meer informatie? Persoonlijk contact opnemen met onze adviseur SROI kan natuurlijk ook.

Eén SROI beleid in Oost-Nederland

Social Return On Investment (SROI) is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en/of wensen bij de inkoop van diensten, werken of leveringen. Het doel van Social Return is om extra werk(ervarings)plaatsen te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

In Oost-Nederland kiezen verschillende overheden voor een gezamenlijk werkproces met eenzelfde proces en waardering. Zo weten ondernemers waar zij aan toe zijn. Dat is wel zo duidelijk. Bekijk hier het uniforme bouwblokkenmodel Oost-Nederland.

Klik hier voor meer informatie over hoe de gemeente Zutphen omgaat met inkoop en aanbesteden.