Eenvoudig aanvragen loonkostensubsidie voor werkgevers

15-11-2021

Vanaf heden werkt GelreWerkt! volgens de landelijke werkwijze voor het aanvragen en verwerken van structurele loonkostensubsidie. Wel zo makkelijk voor werkgevers die sociaal ondernemen en medewerkers in dienst hebben die woonachtig zijn in verschillende gemeenten.

Voordelen eenduidige werkwijze

Een snellere afhandeling van de aanvraag en geen verschil meer tussen de aanvraag bij de gemeenten in de regio. Het invullen van een eenvoudig formulier volstaat voor het aanvragen of wijzigingen van de loonkostensubsidie. De formulieren zijn te vinden op onze site.

Loonkostensubsidie

De gemeente Zutphen komt werkgevers met deze subsidie tegemoet in de loonkosten als de nieuwe werknemer (nog) niet het wettelijk minimumloon (WML) kan verdienen. Om meteen een contract aan te bieden aan de medewerker waarbij ook de loonkostensubsidie direct geregeld is, kan forfaitaire loonkostensubsidie worden aangevraagd. Deze is inzetbaar tijdens de eerste zes maanden van het dienstverband en bedraagt 50% van het WML. Een loonwaardemeting om de arbeidsprestatie te meten, vindt tijdens deze eerste zes maanden plaats.

Wanneer de nieuwe medewerker geregistreerd is in het doelgroepregister, wordt de hoogte van de loonkostensubsidie afgestemd op de geleverde arbeidsprestatie door middel van een loonwaardemeting.

Aanvragen loonkostensubsidie

Op de pagina loonkostensubsidie zijn twee eenvoudige invulformulieren te vinden voor het aanvragen en wijzigen van de loonkostensubsidie. Klik hier om naar de pagina Loonkostensubsidie te gaan of download het formulier onderaan dit bericht.

Uiteraard kunt u ook contact op nemen met een onze accountmanagers. Zij helpen u graag! Klik hier voor de contactgegevens van de accountmanagers.

Download hier het formulier 'aanvragen loonkostensubsidie'

Download hier het formulier 'wijziging loonkostensubsidie'